Index

3GULV AS

Orgnr: 918745416

adresse: Lunderhaugen 47

organisasjonsnummer

918745416

navn

3GULV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lunderhaugen 47"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "SJETNEMARKA", "postnummer": "7081", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918745416

navn

3GULV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lunderhaugen 47

forradrpostnr

7081

forradrpoststed

SJETNEMARKA

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.330

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.03.2017

stiftelsesdato

01.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

918745416

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2349485, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 353288, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13396}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 339892}}, "journalnr": "2021404707", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918745416"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 53058, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 23058}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 300230, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 300230}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 353288}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -101981, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1924145}, "driftsresultat": -100990, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1823155}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -991, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 196}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1187}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -101981}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918817522 [navn] => 3GULV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 918745416 [oppstartsdato] => 2017-03-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lunderhaugen 47"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "SJETNEMARKA", "postnummer": "7081", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?