Index

3H HOLDING AS

Orgnr: 988899194

adresse: Bøtjørnvegen 16

organisasjonsnummer

988899194

navn

3H HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-11-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bøtjørnvegen 16"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "BØVÅGEN", "postnummer": "5937", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-10-28

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

988899194

navn

3H HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bøtjørnvegen 16

forradrpostnr

5937

forradrpoststed

BØVÅGEN

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.11.2005

stiftelsesdato

28.10.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

988899194

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1991191, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17845319, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11378226}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6467093}}, "journalnr": "2020729496", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "988899194"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12462790, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 138375}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 12324415}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5382529, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4361252}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1021278}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17845319}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2795635, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 292676}, "driftsresultat": 410707, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 703384}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2904601, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2953893}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 49292}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3315308}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914683645 [navn] => 3H HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 988899194 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8tju00f8rnvegen 16"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8Vu00c5GEN", "postnummer": "5937", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?