Index

3HG EIENDOM AS

Orgnr: 991218645

tlf: 63 98 33 01
mobil: 951 26 800
adresse: Galgebakken 3

organisasjonsnummer

991218645

navn

3HG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-05-05

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Galgebakken 3"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLØFTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

991218645

navn

3HG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Galgebakken 3

forradrpostnr

2040

forradrpoststed

KLØFTA

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.05.2007

stiftelsesdato

01.03.2007

tlf

63 98 33 01

tlf_mobil

951 26 800

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

991218645

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1887038, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19517064, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19517064}}, "journalnr": "2020612939", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991218645"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 727765, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 627765}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 18789299, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16647299}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2142000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19517064}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -221892, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 221622}, "driftsresultat": -221622, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -270, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 96}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 367}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -221892}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 899490592 [navn] => 3HG EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 991218645 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Galgebakken 3"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLu00d8FTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?