Index

3HUS AS

Orgnr: 998156025

adresse: Stillverksveien 5

organisasjonsnummer

998156025

navn

3HUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-03-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stillverksveien 5"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2004", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-03-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1002 Lillestrøm Syd"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2012", "kommunenummer": "3030"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998156025

navn

3HUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stillverksveien 5

forradrpostnr

2004

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1002 Lillestrøm Syd

ppostnr

2012

ppoststed

LILLESTRØM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.03.2012

stiftelsesdato

16.03.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

998156025

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2231939, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 195079, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 165079}}, "journalnr": "2021233403", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998156025"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 121697, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 91697}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 73382, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 73382}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 195079}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 194421, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3369323}, "driftsresultat": 206214, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3575537}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11793, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 135}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11927}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 194421}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 898159752 [navn] => 3HUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-03-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 998156025 [oppstartsdato] => 2012-03-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stillverksveien 5"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2004", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1002 Lillestru00f8m Syd"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2012", "kommunenummer": "3030"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?