Index

3HUS HOLDING AS

Orgnr: 919712562

adresse: c/o Rune Brun, Reipåveien 112

organisasjonsnummer

919712562

navn

3HUS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-10-12

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Rune Brun", "Reipåveien 112"], "kommune": "MELØY", "landkode": "NO", "poststed": "REIPÅ", "postnummer": "8146", "kommunenummer": "1837"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-09-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919712562

navn

3HUS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Rune Brun Reipåveien 112

forradrpostnr

8146

forradrpoststed

REIPÅ

forradrkommnr

1837

forradrkommnavn

MELØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.10.2017

stiftelsesdato

04.09.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919712562

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1924558, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4744654, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4100000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 644654}}, "journalnr": "2020662650", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919712562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1970024, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1940024}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2774630, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2774630}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4744654}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 775573, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7787}, "driftsresultat": -7787, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 783360, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 870322}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 86962}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 775573}}]

Reserver mot visning?