Index

3I EUROPE PLC

Orgnr: 921430310

adresse: 16 Palace Street

organisasjonsnummer

921430310

navn

3I EUROPE PLC

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-09-26

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Storbritannia", "adresse": ["16 Palace Street"], "landkode": "GB", "poststed": "LONDON SW1E 5JD ENGLAND"}

maalform

Bokmål

links

[]

Difi-opplysninger

orgnr

921430310

navn

3I EUROPE PLC

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

16 Palace Street

forradrpostnr

forradrpoststed

LONDON SW1E 5JD ENGLAND

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

Storbritannia

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.09.2018

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921537689 [navn] => 3I EUROPE PLC [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 921430310 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Storbritannia", "adresse": ["16 Palace Street"], "landkode": "GB", "poststed": "LONDON SW1E 5JD ENGLAND"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?