Index

3K BYGG AS

Orgnr: 917033242

adresse: Landskronaveien 174

organisasjonsnummer

917033242

navn

3K BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-04-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Landskronaveien 174"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKJETTEN", "postnummer": "2013", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-04-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917033242

navn

3K BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Landskronaveien 174

forradrpostnr

2013

forradrpoststed

SKJETTEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.04.2016

stiftelsesdato

04.04.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917033242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2406907, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1165839, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 180019}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 985820}}, "journalnr": "2021370418", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917033242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -691880, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -721880}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1857718, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1703436}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 154282}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1165839}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -533454, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8680294}, "driftsresultat": -477201, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8203093}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -56252, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 202}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 56454}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -533454}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917040168 [navn] => 3K BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-04-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 917033242 [oppstartsdato] => 2016-04-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Landskronaveien 174"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKJETTEN", "postnummer": "2013", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?