Index

3K EIENDOM NORGE AS

Orgnr: 919828803

adresse: Myrveien 4

organisasjonsnummer

919828803

navn

3K EIENDOM NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myrveien 4"], "kommune": "RÅDE", "landkode": "NO", "poststed": "RÅDE", "postnummer": "1640", "kommunenummer": "3017"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-10-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

919828803

navn

3K EIENDOM NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myrveien 4

forradrpostnr

1640

forradrpoststed

RÅDE

forradrkommnr

3017

forradrkommnavn

RÅDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.11.2017

stiftelsesdato

01.10.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919828803

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2464549, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7476823, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7404286}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 72537}}, "journalnr": "2021510327", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919828803"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -78721, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 14853}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -93574}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7555544, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 105207}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7450337}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7476823}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -57447, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 317852}, "driftsresultat": 172148, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 490000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -212125, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 212138}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -39977}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925645931 [navn] => 3K EIENDOM NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919828803 [oppstartsdato] => 2020-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myrveien 4"], "kommune": "Ru00c5DE", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5DE", "postnummer": "1640", "kommunenummer": "3017"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?