Index

3K KONSULT AS

Orgnr: 988395544

tlf: 66 90 08 48
mobil: 41471828
adresse: Øvrevollveien 16

organisasjonsnummer

988395544

navn

3K KONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-07-05

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvrevollveien 16"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "JAR", "postnummer": "1358", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-04-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

988395544

navn

3K KONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvrevollveien 16

forradrpostnr

1358

forradrpoststed

JAR

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.07.2005

stiftelsesdato

01.04.2005

tlf

66 90 08 48

tlf_mobil

41471828

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

988395544

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2387959, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4172984, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4172984}}, "journalnr": "2021433438", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "988395544"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 851200, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 751200}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3321784, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3321784}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4172984}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 49340, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14775}, "driftsresultat": -14775, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 76621, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 76624}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 61845}}]

Reserver mot visning?