Index

3KR NORWEGIAN RETAIL AS

https://www.newsec.no

Orgnr: 915648037

tlf: 06760
webside: www.newsec.no
adresse: c/o Newsec Basale AS, Beddingen 10

organisasjonsnummer

915648037

navn

3KR NORWEGIAN RETAIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Newsec Basale AS", "Beddingen 10"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7042", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Newec Basale AS", "Postboks 5666 Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7484", "kommunenummer": "5001"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

hjemmeside

www.newsec.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

915648037

navn

3KR NORWEGIAN RETAIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Newsec Basale AS Beddingen 10

forradrpostnr

7042

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Newec Basale AS Postboks 5666 Torgarden

ppostnr

7484

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.07.2015

stiftelsesdato

29.06.2015

tlf

06760

tlf_mobil

url

www.newsec.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

915648037

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1904198, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 85131048, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 84908620}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 222428}}, "journalnr": "2020640279", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915648037"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -11860860, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 12763593}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -24624453}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 96991909, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9048602}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 87943307}}, "sumEgenkapitalGjeld": 85131049}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3567874, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 691125}, "driftsresultat": -691125, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2876749, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5354056}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8230805}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3567874}}]

Reserver mot visning?