Index

3KR STAKKEVOLLVEGEN 321 AS

Orgnr: 914983606

adresse: c/o Newsec Basale AS, Beddingen 10

organisasjonsnummer

914983606

navn

3KR STAKKEVOLLVEGEN 321 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Newsec Basale AS", "Beddingen 10"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7042", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

914983606

navn

3KR STAKKEVOLLVEGEN 321 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Newsec Basale AS Beddingen 10

forradrpostnr

7042

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.02.2015

stiftelsesdato

16.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

914983606

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1950230, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16287541, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16205766}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 81774}}, "journalnr": "2020689096", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914983606"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11136686, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 11191656}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -54970}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5150855, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5086201}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 64654}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16287541}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1674207, "totalresultat": 1674207, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 768361}, "driftsresultat": 2229882, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2998243}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -83464, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10237}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 93702}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2146418}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914994578 [navn] => 3KR STAKKEVOLLVEGEN 321 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 914983606 [oppstartsdato] => 2014-12-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Newsec Basale AS", "Beddingen 10"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7042", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?