Index

3LEVELS AS

Orgnr: 920053998

adresse: Stensgata 32F

organisasjonsnummer

920053998

navn

3LEVELS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-05

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stensgata 32F"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0358", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-11-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/oTrippel-M levende bilder AS", "Konows gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920053998

navn

3LEVELS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stensgata 32F

forradrpostnr

0358

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/oTrippel-M levende bilder AS Konows gate 5

ppostnr

0192

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.01.2018

stiftelsesdato

01.11.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920053998

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2055169, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2779107, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2692667}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 86440}}, "journalnr": "2020815416", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920053998"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -196645, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -226645}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2975752, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 28447}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2947305}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2779107}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -82675, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 138506}, "driftsresultat": 23127, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 161633}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -105802, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 91}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 105893}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -82675}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920348289 [navn] => 3LEVELS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920053998 [oppstartsdato] => 2017-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stensgata 32F"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0358", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/oTrippel-M levende bilder AS", "Konows gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?