Index

3LIFE AS

Orgnr: 922724601

adresse: Bolignummer H0502, Tomasjordnes 153

organisasjonsnummer

922724601

navn

3LIFE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-09

naeringskode1

{"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bolignummer H0502", "Tomasjordnes 153"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TOMASJORD", "postnummer": "9024", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922724601

navn

3LIFE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bolignummer H0502 Tomasjordnes 153

forradrpostnr

9024

forradrpoststed

TOMASJORD

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.789

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.05.2019

stiftelsesdato

09.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922724601

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1874112, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 36688, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36688}}, "journalnr": "2020627622", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922724601"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 35217, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10787}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1471, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1471}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 36688}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10786, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 90760}, "driftsresultat": 12240, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 103000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 17, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 12257}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922913404 [navn] => 3LIFE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922724601 [oppstartsdato] => 2019-04-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["H0502", "Tomasjordnes 153"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TOMASJORD", "postnummer": "9024", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?