Index

3M BUTIKKDRIFT AS

Orgnr: 918431985

adresse: Gaupeveien 46

organisasjonsnummer

918431985

navn

3M BUTIKKDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-01-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.241", "beskrivelse": "Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gaupeveien 46"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STOKKE", "postnummer": "3160", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918431985

navn

3M BUTIKKDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gaupeveien 46

forradrpostnr

3160

forradrpoststed

STOKKE

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.241

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.01.2017

stiftelsesdato

02.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

918431985

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2434369, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 596653, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 596653}}, "journalnr": "2021475471", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918431985"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 378216, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 44430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 333786}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 218437, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 218437}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 596653}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 276971, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1329768}, "driftsresultat": 355019, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1684787}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 83, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 122}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 355102}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 818491042 [navn] => 3M BUTIKKDRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-02-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.241", "beskrivelse": "Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 918431985 [oppstartsdato] => 2017-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gaupeveien 46"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STOKKE", "postnummer": "3160", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?