Index

3M HOLDING AS

Orgnr: 998800684

tlf: 33 33 83 03
adresse: Gaupeveien 46

organisasjonsnummer

998800684

navn

3M HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-09-08

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gaupeveien 46"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STOKKE", "postnummer": "3160", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-08-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998800684

navn

3M HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gaupeveien 46

forradrpostnr

3160

forradrpoststed

STOKKE

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.09.2012

stiftelsesdato

27.08.2012

tlf

33 33 83 03

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

998800684

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2508999, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2338148, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2338139}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9}}, "journalnr": "2021476993", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998800684"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2284398, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1650000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 634398}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 53750, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 53750}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2338148}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -20582, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20586}, "driftsresultat": -20586, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -20582}}]

Reserver mot visning?