Index

3MA CONSULTING AS

Orgnr: 923988777

adresse: Leilighet 122, Sandvikbakken 26

organisasjonsnummer

923988777

navn

3MA CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-12-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leilighet 122", "Sandvikbakken 26"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4329", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-10-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

923988777

navn

3MA CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leilighet 122 Sandvikbakken 26

forradrpostnr

4329

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.12.2019

stiftelsesdato

17.10.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

923988777

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1909692, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 228048, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 228048}}, "journalnr": "2020645856", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923988777"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30968, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 968}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 197080, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 197080}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 228048}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-10-17", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 155975, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 198045, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 198045}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 198048}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924032006 [navn] => 3MA CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 923988777 [oppstartsdato] => 2019-10-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leilighet 122", "Sandvikbakken 26"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4329", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?