Index

3MA HOLDING AS

Orgnr: 923800646

adresse: Leilighet 122, Sandvikbakken 26

organisasjonsnummer

923800646

navn

3MA HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-11-11

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leilighet 122", "Sandvikbakken 26"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4329", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-10-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

923800646

navn

3MA HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leilighet 122 Sandvikbakken 26

forradrpostnr

4329

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.11.2019

stiftelsesdato

17.10.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923800646

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1891998, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 229983, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 199983}}, "journalnr": "2020621638", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923800646"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 182878, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 142878}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 47105, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 47105}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 229983}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-10-17", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 149685, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20}, "driftsresultat": -20, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 190003, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 190003}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 189983}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923958223 [navn] => 3MA HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 923800646 [oppstartsdato] => 2019-10-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leilighet 122", "Sandvikbakken 26"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4329", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?