Index

3MC SRL

Orgnr: 922854327

adresse: Via Ettore Pancini 9

organisasjonsnummer

922854327

navn

3MC SRL

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "16.290", "beskrivelse": "Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Italia", "adresse": ["Via Ettore Pancini 9"], "landkode": "IT", "poststed": "IT-33030 VARMO UD"}

maalform

Bokmål

links

[]

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Econpartner Skullerud AS", "Olaf Helsets vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0694", "kommunenummer": "0301"}

Difi-opplysninger

orgnr

922854327

navn

3MC SRL

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

Via Ettore Pancini 9

forradrpostnr

forradrpoststed

IT-33030 VARMO UD

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

Italia

postadresse

c/o Econpartner Skullerud AS Olaf Helsets vei 5

ppostnr

0694

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

N

regimva

J

nkode1

16.290

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.07.2019

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.06.2021

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923039384 [navn] => 3MC SRL [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til ikke-nu00e6ringsdrivende"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "16.290", "beskrivelse": "Produksjon av andre trevarer og varer av kork, stru00e5 og flettematerialer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 922854327 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Italia", "adresse": ["Via Ettore Pancini 9"], "landkode": "IT", "poststed": "IT-33030 VARMO UD"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Econpartner Skullerud AS", "Olaf Helsets vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0694", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?