Index

3MC SRL

Orgnr: 923004599

organisasjonsnummer

923004599

navn

3MC SRL

organisasjonsform

{"kode": "UTLA", "links": [], "beskrivelse": "Utenlandsk enhet"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-07-02

forretningsadresse

{"land": "Italia", "adresse": ["Via Ettore Pancini 9"], "landkode": "IT", "poststed": "IT-33030 VARMO UD"}

maalform

Bokmål

links

[]

Reserver mot visning?