Index

3MQ NORGE AS

Orgnr: 821955092

adresse: Biskop Jens Nilssøns gate 26C

organisasjonsnummer

821955092

navn

3MQ NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-12-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Biskop Jens Nilssøns gate 26C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0659", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-11-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821955092

navn

3MQ NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Biskop Jens Nilssøns gate 26C

forradrpostnr

0659

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

53.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.12.2018

stiftelsesdato

20.11.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

821955092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2256979, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 594397, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 415079}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 179318}}, "journalnr": "2021271120", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821955092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -34769, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -59199}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 629167, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 160158}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 469009}}, "sumEgenkapitalGjeld": 594398}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3740, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1011358}, "driftsresultat": 23128, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1034486}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19388, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19406}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3740}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921980868 [navn] => 3MQ NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 821955092 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Biskop Jens Nilssu00f8ns gate 26C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0659", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?