Index

3MW INTEGRITY AS

Orgnr: 915629504

mobil: 404 03 490
adresse: Fjordveien 3C

organisasjonsnummer

915629504

navn

3MW INTEGRITY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.200", "beskrivelse": "Teknisk prøving og analyse"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjordveien 3C"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLOKKARSTUA", "postnummer": "3490", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

915629504

navn

3MW INTEGRITY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjordveien 3C

forradrpostnr

3490

forradrpoststed

KLOKKARSTUA

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.07.2015

stiftelsesdato

19.06.2015

tlf

tlf_mobil

404 03 490

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

915629504

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2359037, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7660098, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7660098}}, "journalnr": "2021291202", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915629504"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1000504, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 504}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6659594, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6446842}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 212752}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7660098}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3622990, "totalresultat": 3622990, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7747069}, "driftsresultat": 4620371, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12367440}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 24944, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26912}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1968}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4645315}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915685609 [navn] => 3MW INTEGRITY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.200", "beskrivelse": "Teknisk pru00f8ving og analyse"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 915629504 [oppstartsdato] => 2015-06-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjordveien 3C"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLOKKARSTUA", "postnummer": "3490", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?