Index

3N EIENDOM BODØ AS

Orgnr: 917012733

adresse: Olav V gate 98A

organisasjonsnummer

917012733

navn

3N EIENDOM BODØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-04-13

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olav V gate 98A"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8004", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-03-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917012733

navn

3N EIENDOM BODØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olav V gate 98A

forradrpostnr

8004

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.04.2016

stiftelsesdato

30.03.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917012733

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2294695, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14860616, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13911183}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 949433}}, "journalnr": "2021243239", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917012733"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3272229, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2150843}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1121386}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11588387, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1918531}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9669856}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14860616}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 381299, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 65617}, "driftsresultat": -65617, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 554462, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 885748}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 331286}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 488845}}]

Reserver mot visning?