Index

3ND EIENDOM AS

Orgnr: 925559830

adresse: Ringshaugveien 113A

organisasjonsnummer

925559830

navn

3ND EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-09-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringshaugveien 113A"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRØD", "postnummer": "3150", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-08-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

925559830

navn

3ND EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringshaugveien 113A

forradrpostnr

3150

forradrpoststed

TOLVSRØD

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.09.2020

stiftelsesdato

17.08.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

925559830

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2231391, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17073510, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16898472}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 175038}}, "journalnr": "2021211614", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925559830"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 59437, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 29437}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17014073, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2310254}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14703819}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17073510}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-08-17", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 44782, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 674479}, "driftsresultat": 510501, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1184980}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -456205, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 456220}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 54296}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 825710132 [navn] => 3ND EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925559830 [oppstartsdato] => 2020-08-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ringshaugveien 113A"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRu00d8D", "postnummer": "3150", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?