Index

3NOR EIENDOM AS

Orgnr: 896991752

adresse: Frudalsrindane 3

organisasjonsnummer

896991752

navn

3NOR EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frudalsrindane 3"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "ERDAL", "postnummer": "5306", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-05-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

896991752

navn

3NOR EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frudalsrindane 3

forradrpostnr

5306

forradrpoststed

ERDAL

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2011

stiftelsesdato

17.05.2011

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

896991752

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2121779, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 719886, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 543951}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 175935}}, "journalnr": "2020878807", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "896991752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 563652, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 114036}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 449616}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 156234, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -381797}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 538031}}, "sumEgenkapitalGjeld": 719886}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10062, "totalresultat": -10062, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 764361}, "driftsresultat": 5252, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 769613}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19086, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2896}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21982}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13834}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996996948 [navn] => 3NOR EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-06-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 896991752 [oppstartsdato] => 2011-05-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Frudalsrindane 3"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "ERDAL", "postnummer": "5306", "kommunenummer": "4627"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?