Index

3NOR INVEST AS

Orgnr: 919981962

mobil: 971 40 055
adresse: Langhaugen 5

organisasjonsnummer

919981962

navn

3NOR INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-28

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langhaugen 5"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5093", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-11-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919981962

navn

3NOR INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langhaugen 5

forradrpostnr

5093

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.11.2017

stiftelsesdato

15.11.2017

tlf

tlf_mobil

971 40 055

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919981962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2499703, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9453702, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9270031}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 183671}}, "journalnr": "2021475521", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919981962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 163198, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1230000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1066802}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9290504, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1181462}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8109042}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9453702}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 58332, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 387201}, "driftsresultat": 278006, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 665207}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -219674, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7788}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 227462}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 58332}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920121748 [navn] => 3NOR INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919981962 [oppstartsdato] => 2017-12-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langhaugen 5"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5093", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?