Index

3P DISTRIBUSJON AS

Orgnr: 978618855

tlf: 67 97 96 90
mobil: 90094924
adresse: Solheimveien 50

organisasjonsnummer

978618855

navn

3P DISTRIBUSJON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-06-10

naeringskode1

{"kode": "46.520", "beskrivelse": "Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solheimveien 50"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "LØRENSKOG", "postnummer": "1461", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-06-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 89"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "RASTA", "postnummer": "1476", "kommunenummer": "3029"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

978618855

navn

3P DISTRIBUSJON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solheimveien 50

forradrpostnr

1461

forradrpoststed

LØRENSKOG

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 89

ppostnr

1476

ppoststed

RASTA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.520

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.1997

stiftelsesdato

02.06.1997

tlf

67 97 96 90

tlf_mobil

90094924

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

978618855

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1950780, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13959, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13759}}, "journalnr": "2020690036", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "978618855"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -962717, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1062717}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 976676, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 976676}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13959}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25870, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14448}, "driftsresultat": 25863, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 40311}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 25870}}]

Reserver mot visning?