Index

3P - ENTREPRENØR AS

Orgnr: 825244042

adresse: Nesbruveien 75

organisasjonsnummer

825244042

navn

3P - ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nesbruveien 75"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

825244042

navn

3P - ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nesbruveien 75

forradrpostnr

1394

forradrpoststed

NESBRU

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2020

stiftelsesdato

15.04.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

825244042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2324931, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 982030, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 982030}}, "journalnr": "2021375098", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "825244042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -160453, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 159334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -319787}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1142482, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1142482}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 982030}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -319787, "totalresultat": -319787, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2024659}, "driftsresultat": -319619, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1705040}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -167, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 169}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -319787}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925267058 [navn] => 3P - ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-06-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 825244042 [oppstartsdato] => 2020-06-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nesbruveien 75"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?