Index

3P INVEST AS

Orgnr: 990532249

tlf: 55 21 54 01
mobil: 95115252
adresse: Stongafjellsvegen 50

organisasjonsnummer

990532249

navn

3P INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-12-01

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stongafjellsvegen 50"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTØ", "postnummer": "5301", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-11-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

990532249

navn

3P INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stongafjellsvegen 50

forradrpostnr

5301

forradrpoststed

KLEPPESTØ

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.12.2006

stiftelsesdato

15.11.2006

tlf

55 21 54 01

tlf_mobil

95115252

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

990532249

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2276093, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 338832, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 338832}}, "journalnr": "2021300494", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990532249"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 256495, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 276000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -19505}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 82337, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 82337}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 338832}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 105779, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 32342}, "driftsresultat": 17658, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 88121, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 88121}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 105779}}]

Reserver mot visning?