Index

3P LOGISTIKK AS

Orgnr: 912610497

adresse: Skjærvaveien 44

organisasjonsnummer

912610497

navn

3P LOGISTIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.100", "beskrivelse": "Lagring"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skjærvaveien 44"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "STRØMMEN", "postnummer": "1466", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

912610497

navn

3P LOGISTIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skjærvaveien 44

forradrpostnr

1466

forradrpoststed

STRØMMEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.10.2013

stiftelsesdato

09.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912610497

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2186565, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6864697, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1834618}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5030079}}, "journalnr": "2020944090", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912610497"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4088176, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3788176}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2776521, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2701877}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 74644}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6864697}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2485418, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9661459}, "driftsresultat": 3051864, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12713323}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13279, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6848}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20126}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3038585}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912625826 [navn] => 3P LOGISTIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.100", "beskrivelse": "Lagring"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 912610497 [oppstartsdato] => 2013-10-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skju00e6rvaveien 44"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "STRu00d8MMEN", "postnummer": "1466", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?