Index

3P - MILJØ AS

Orgnr: 924595892

adresse: Nesbruveien 75

organisasjonsnummer

924595892

navn

3P - MILJØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-02-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.110", "beskrivelse": "Riving av bygninger og andre konstruksjoner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nesbruveien 75"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-01-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924595892

navn

3P - MILJØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nesbruveien 75

forradrpostnr

1394

forradrpoststed

NESBRU

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.02.2020

stiftelsesdato

29.01.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

924595892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2324993, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1237340, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 200070}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1037271}}, "journalnr": "2021375184", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924595892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 166971, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 147541}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1070370, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 882539}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 187831}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1237340}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 147541, "totalresultat": 147541, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1784109}, "driftsresultat": 195799, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1979908}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6451, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6453}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 189348}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924619767 [navn] => 3P - MILJØ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-02-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.110", "beskrivelse": "Riving av bygninger og andre konstruksjoner"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 924595892 [oppstartsdato] => 2020-01-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nesbruveien 75"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?