Index

3P - MONTASJE AS

Orgnr: 925012181

adresse: Nesbruveien 75

organisasjonsnummer

925012181

navn

3P - MONTASJE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-05-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nesbruveien 75"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-03-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925012181

navn

3P - MONTASJE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nesbruveien 75

forradrpostnr

1394

forradrpoststed

NESBRU

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.05.2020

stiftelsesdato

03.03.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

925012181

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2324515, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2698794, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 657086}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2041708}}, "journalnr": "2021374368", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925012181"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 79792, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 60362}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2619003, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2238094}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 380908}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2698794}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 206314, "totalresultat": 206314, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6703551}, "driftsresultat": 282570, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6986121}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13808, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 725}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14534}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 268762}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925030791 [navn] => 3P - MONTASJE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-05-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 925012181 [oppstartsdato] => 2020-03-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nesbruveien 75"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?