Index

3P STILLAS AS

Orgnr: 914772389

mobil: 968 87 595
adresse: Linjeveien 2

organisasjonsnummer

914772389

navn

3P STILLAS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-09

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Linjeveien 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1084", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2017

Difi-opplysninger

orgnr

914772389

navn

3P STILLAS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Linjeveien 2

forradrpostnr

1084

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2015

stiftelsesdato

12.12.2014

tlf

tlf_mobil

968 87 595

url

regnskap

2017

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

914772389

siste

2017

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 595920, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 983991, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 335030}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 648961}}, "journalnr": "2018739281", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914772389"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1637543, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1667543}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2621534, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2621534}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 983991}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2017-01-01", "tilDato": "2017-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -494790, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10114257}, "driftsresultat": -453076, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9661182}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -41715, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 317}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42032}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -494790}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990307172 [navn] => 3P STILLAS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-09-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 914772389 [oppstartsdato] => 2006-09-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Linjeveien 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1084", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-12-12 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?