Index

3P TRANSPORT AS

Orgnr: 924940778

adresse: Skjærvaveien 44

organisasjonsnummer

924940778

navn

3P TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-04-17

naeringskode1

{"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skjærvaveien 44"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "STRØMMEN", "postnummer": "1466", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-03-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924940778

navn

3P TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skjærvaveien 44

forradrpostnr

1466

forradrpoststed

STRØMMEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

53.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.04.2020

stiftelsesdato

20.03.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

924940778

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2504555, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021477053", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924940778"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24250, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5750}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5750, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5750}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5750, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5750}, "driftsresultat": -5750, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5750}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 824949522 [navn] => 3P TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-04-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 924940778 [oppstartsdato] => 2020-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skju00e6rvaveien 44"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "STRu00d8MMEN", "postnummer": "1466", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?