Index

3PERFECTIONS AS

Orgnr: 912298760

adresse: Hellvikstrand 40

id

111618

organisasjonsnummer

912298760

navn

3PERFECTIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-13

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hellvikstrand 40"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDEN", "postnummer": "1459", "kommunenummer": "3023"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912298760

navn

3PERFECTIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hellvikstrand 40

forradrpostnr

1459

forradrpoststed

NESODDEN

forradrkommnr

3023

forradrkommnavn

NESODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.08.2013

stiftelsesdato

31.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912298760

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 57702, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 746963, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 154064}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 592899}}, "journalnr": "2021187352", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912298760"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 340684, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 290684}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 406278, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 406278}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 746962}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 111487, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 883995}, "driftsresultat": 49477, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 933472}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 93455, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 96933}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3478}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 142932}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920078982 [navn] => 3PERFECTIONS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912298760 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hellvikstrand 40"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDEN", "postnummer": "1459", "kommunenummer": "3023"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?