Index

3PH INVEST AS

Orgnr: 919509856

adresse: C/O Jan Skulstad, Lønborglien 191

organisasjonsnummer

919509856

navn

3PH INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-09-04

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Jan Skulstad", "Lønborglien 191"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5039", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-08-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919509856

navn

3PH INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/O Jan Skulstad Lønborglien 191

forradrpostnr

5039

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.09.2017

stiftelsesdato

22.08.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919509856

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2405323, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2393531, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2383351}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10180}}, "journalnr": "2021363723", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919509856"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 27531, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2469}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2366000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2366000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2393531}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15}, "driftsresultat": -15, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10}}]

Reserver mot visning?