Index

3PRI AS

Orgnr: 922162719

adresse: c/oAsbjørn Øijord, Hansteens gate 18

organisasjonsnummer

922162719

navn

3PRI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/oAsbjørn Øijord", "Hansteens gate 18"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0253", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922162719

navn

3PRI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/oAsbjørn Øijord Hansteens gate 18

forradrpostnr

0253

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.02.2019

stiftelsesdato

17.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

922162719

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2344237, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 220428, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 220428}}, "journalnr": "2021401171", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922162719"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30074, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 74}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 190353, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 186554}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3799}}, "sumEgenkapitalGjeld": 220427}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 149, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 187368}, "driftsresultat": 132, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 187500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 38, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 38}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 170}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922333254 [navn] => 3PRI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 922162719 [oppstartsdato] => 2019-01-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/oAsbju00f8rn u00d8ijord", "Hansteens gate 18"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0253", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?