Index

3R RENHOLD AS

Orgnr: 825259082

adresse: Løkketangen 20B

organisasjonsnummer

825259082

navn

3R RENHOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løkketangen 20B"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1337", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-06-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 283"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1301", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

825259082

navn

3R RENHOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løkketangen 20B

forradrpostnr

1337

forradrpoststed

SANDVIKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 283

ppostnr

1301

ppoststed

SANDVIKA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2020

stiftelsesdato

01.06.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

825259082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2398003, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 825532, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 224000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 601532}}, "journalnr": "2021353171", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "825259082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2384, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -22046}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 823148, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 646203}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 176946}}, "sumEgenkapitalGjeld": 825532}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 694380, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1404507}, "driftsresultat": 891399, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2295906}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2740, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2740}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 888660}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925270962 [navn] => 3R RENHOLD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-06-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 825259082 [oppstartsdato] => 2020-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8kketangen 20B"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1337", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 283"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1301", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?