Index

3RD DIMENSION SURVEYING LTD

Orgnr: 998860091

organisasjonsnummer

998860091

navn

3RD DIMENSION SURVEYING LTD

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-09-29

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

maalform

Bokmål

links

[]

postadresse

{"land": "New Zealand", "adresse": ["142 Queen Street"], "landkode": "NZ", "poststed": "7020 RICHMOND"}

Difi-opplysninger

orgnr

998860091

navn

3RD DIMENSION SURVEYING LTD

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

forradrpostnr

forradrpoststed

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

postadresse

142 Queen Street

ppostnr

ppoststed

7020 RICHMOND

ppostland

New Zealand

regifr

N

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.09.2012

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

Reserver mot visning?