Index

3RDFLOOR VIDEO AS

Orgnr: 922859620

mobil: 407 50 023
adresse: Sofies gate 33

organisasjonsnummer

922859620

navn

3RDFLOOR VIDEO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-06-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sofies gate 33"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0168", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-05-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922859620

navn

3RDFLOOR VIDEO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sofies gate 33

forradrpostnr

0168

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.06.2019

stiftelsesdato

13.05.2019

tlf

tlf_mobil

407 50 023

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

922859620

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2326079, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 233896, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23302}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 210595}}, "journalnr": "2021377086", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922859620"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1894, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -28106}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 232002, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 132002}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 100000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 233896}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -159557, "totalresultat": -159557, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 601831}, "driftsresultat": -190575, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 411256}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2385, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2419}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -192961}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922911401 [navn] => 3RDFLOOR VIDEO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 922859620 [oppstartsdato] => 2019-05-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sofies gate 33"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0168", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?