Index

3RIV AS

Orgnr: 989086111

adresse: c/o Aristotles Eiendom AS, Erling Skakkes Gate 2

organisasjonsnummer

989086111

navn

3RIV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-01-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Aristotles Eiendom AS", "Erling Skakkes Gate 2"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7013", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-11-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

989086111

navn

3RIV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Aristotles Eiendom AS Erling Skakkes Gate 2

forradrpostnr

7013

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.01.2006

stiftelsesdato

02.11.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

989086111

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2174617, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6745888, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 487588}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6258300}}, "journalnr": "2020925570", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "989086111"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6006055, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 210000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5796055}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 739834, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 739834}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6745888}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15788, "totalresultat": 15788, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 39917}, "driftsresultat": 16639, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 56556}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -850, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 862}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 15788}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917562296 [navn] => 3RIV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-08-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 989086111 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Aristotles Eiendom AS", "Erling Skakkes Gate 2"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7013", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?