Index

3S BOLIGINVEST AS

Orgnr: 922566968

adresse: Slemdalsveien 91A

organisasjonsnummer

922566968

navn

3S BOLIGINVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-06-05

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Slemdalsveien 91A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0373", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922566968

navn

3S BOLIGINVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Slemdalsveien 91A

forradrpostnr

0373

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.06.2019

stiftelsesdato

28.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922566968

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2442137, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 44445, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 44445}}, "journalnr": "2021486762", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922566968"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 41267, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11267}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3178, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3178}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 44445}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15612, "totalresultat": 15612, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 20000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 20015}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 927403625 [navn] => 3S BOLIGINVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-07-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922566968 [oppstartsdato] => 2021-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Slemdalsveien 91A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0373", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?