Index

3S BYGG AS

Orgnr: 923273891

adresse: c/o Steinar Svendsen, Lønneveien 19

organisasjonsnummer

923273891

navn

3S BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-08-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Steinar Svendsen", "Lønneveien 19"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BØDALEN", "postnummer": "3472", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-08-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923273891

navn

3S BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Steinar Svendsen Lønneveien 19

forradrpostnr

3472

forradrpoststed

BØDALEN

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.08.2019

stiftelsesdato

06.08.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

923273891

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2286093, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 680752, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 680752}}, "journalnr": "2021314429", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923273891"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 145487, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 115487}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 535265, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 535265}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 680752}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 123854, "totalresultat": 123854, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3403304}, "driftsresultat": 160345, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3563649}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1513, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 83}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1597}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 158832}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923313648 [navn] => 3S BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 923273891 [oppstartsdato] => 2019-08-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Steinar Svendsen", "Lu00f8nneveien 19"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8DALEN", "postnummer": "3472", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?