Index

3S EIENDOMS INVEST AS

Orgnr: 991392173

tlf: 22 98 78 88
mobil: 92892877
adresse: Slemdalsveien 91A

organisasjonsnummer

991392173

navn

3S EIENDOMS INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-06-28

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Slemdalsveien 91A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0373", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-05-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

991392173

navn

3S EIENDOMS INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Slemdalsveien 91A

forradrpostnr

0373

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.06.2007

stiftelsesdato

23.05.2007

tlf

22 98 78 88

tlf_mobil

92892877

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

991392173

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2359853, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 95492391, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 90117524}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5374867}}, "journalnr": "2021292562", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991392173"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7373995, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6873995}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 88118396, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1591375}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 86527021}}, "sumEgenkapitalGjeld": 95492391}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1731715, "totalresultat": 1731715, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1650696}, "driftsresultat": 4084798, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5735494}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1809141, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 441}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1809582}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2275657}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991433600 [navn] => 3S EIENDOMS INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-06-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 991392173 [oppstartsdato] => 2007-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Slemdalsveien 91A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0373", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?