Index

3SG INVEST AS

Orgnr: 917541175

adresse: Øvre Plassen 2

organisasjonsnummer

917541175

navn

3SG INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-08-09

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Plassen 2"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "KROKSTADELVA", "postnummer": "3055", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-07-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917541175

navn

3SG INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Plassen 2

forradrpostnr

3055

forradrpoststed

KROKSTADELVA

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.08.2016

stiftelsesdato

17.07.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917541175

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 70506, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3668135, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3668135}}, "journalnr": "2021203165", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917541175"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3660246, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3660246}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7889, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7889}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3668135}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -583623, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1747889}, "driftsresultat": -1747889, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1164266, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1165457}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1191}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -583623}}]

Reserver mot visning?