Index

3SKIN AS

Orgnr: 917992096

adresse: Kapellveien 39B

organisasjonsnummer

917992096

navn

3SKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-03

naeringskode1

{"kode": "72.110", "beskrivelse": "Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kapellveien 39B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0487", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917992096

navn

3SKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kapellveien 39B

forradrpostnr

0487

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

72.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.11.2016

stiftelsesdato

26.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

917992096

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2457839, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 517244, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 133161}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 384083}}, "journalnr": "2021503238", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917992096"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1137801, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1167801}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1655045, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 455045}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1200000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 517244}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1122565, "totalresultat": -1122565, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2004279}, "driftsresultat": -1122779, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 881500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 214, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 214}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1122565}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918056629 [navn] => 3SKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "72.110", "beskrivelse": "Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 917992096 [oppstartsdato] => 2016-09-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kapellveien 39B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0487", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?