Index

3STEPBIO AS

Orgnr: 922897174

adresse: c/o Lars Tiede, Leirstrandvegen 241

organisasjonsnummer

922897174

navn

3STEPBIO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-06-14

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Lars Tiede", "Leirstrandvegen 241"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUMSBUKTA", "postnummer": "9106", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-05-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922897174

navn

3STEPBIO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Lars Tiede Leirstrandvegen 241

forradrpostnr

9106

forradrpoststed

STRAUMSBUKTA

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.06.2019

stiftelsesdato

07.05.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922897174

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2368127, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 38021, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 38021}}, "journalnr": "2021306496", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922897174"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23763, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6237}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14258, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14258}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 38021}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -475, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12986}, "driftsresultat": -486, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -475}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 823084862 [navn] => 3STEPBIO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922897174 [oppstartsdato] => 2019-05-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Lars Tiede", "Leirstrandvegen 241"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUMSBUKTA", "postnummer": "9106", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?