Index

3STRAUME AS

Orgnr: 999231497

adresse: Geitevikja 46

organisasjonsnummer

999231497

navn

3STRAUME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-12-21

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Geitevikja 46"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5353", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-12-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

999231497

navn

3STRAUME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Geitevikja 46

forradrpostnr

5353

forradrpoststed

STRAUME

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.12.2012

stiftelsesdato

01.12.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

999231497

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 86220, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 844970, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 844970}}, "journalnr": "2021220996", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999231497"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 843736, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24515}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 819221}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1234, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1234}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 844970}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5283, "totalresultat": -5283, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9313}, "driftsresultat": -6688, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2625}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -43, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 110}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 153}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6730}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924338830 [navn] => 3STRAUME AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-01-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 999231497 [oppstartsdato] => 2019-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Geitevikja 46"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5353", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?