Index

3SUN INSPECTION SERVICES LIMITED

Orgnr: 919845147

adresse: 3Sun House Boundary Road, Great Yarmouth

organisasjonsnummer

919845147

navn

3SUN INSPECTION SERVICES LIMITED

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-18

naeringskode1

{"kode": "33.200", "beskrivelse": "Installasjon av industrimaskiner og -utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Storbritannia", "adresse": ["3Sun House Boundary Road", "Great Yarmouth"], "landkode": "GB", "poststed": "NORFOLK NR31 0FB"}

maalform

Bokmål

links

[]

Difi-opplysninger

orgnr

919845147

navn

3SUN INSPECTION SERVICES LIMITED

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

3Sun House Boundary Road Great Yarmouth

forradrpostnr

forradrpoststed

NORFOLK NR31 0FB

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

Storbritannia

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

N

nkode1

33.200

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.11.2017

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

Reserver mot visning?