Index

3T BYÅSEN AS

https://www.3t.no

Orgnr: 986897399

tlf: 98 42 00 00
webside: www.3t.no
adresse: Vestre Rosten 80

organisasjonsnummer

986897399

navn

3T BYÅSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-05-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

54

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2004-02-10

hjemmeside

www.3t.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

986897399

navn

3T BYÅSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Rosten 80

forradrpostnr

7075

forradrpoststed

TILLER

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.05.2004

stiftelsesdato

10.02.2004

tlf

98 42 00 00

tlf_mobil

url

www.3t.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

54

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

986897399

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2561223, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9771236, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 722452}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9048784}}, "journalnr": "2021543976", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "986897399"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1305133, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1205133}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8466103, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8466103}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9771236}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4231667, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11581684}, "driftsresultat": 5179162, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 16760845}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 246053, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 247545}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1492}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5425214}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986910212 [navn] => 3T BYÅSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-05-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 54 [overordnetEnhet] => 986897399 [oppstartsdato] => 2004-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 80"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.3t.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?