Index

3T HOLDING AS

Orgnr: 998509882

adresse: Bombakken 4B

organisasjonsnummer

998509882

navn

3T HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-06-18

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bombakken 4B"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-06-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ellen Kristin Dahl-Pedersen", "Bombakken 4B"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998509882

navn

3T HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bombakken 4B

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Ellen Kristin Dahl-Pedersen Bombakken 4B

ppostnr

1366

ppoststed

LYSAKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.06.2012

stiftelsesdato

07.06.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

998509882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2525537, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 55774808, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 55774807}}, "journalnr": "2021499040", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998509882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 52614473, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 45984515}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6629958}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3160334, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3160334}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 55774808}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1554948, "totalresultat": 1554948, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 697079}, "driftsresultat": 1555705, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2252784}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -757, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5249}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6006}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1554948}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998517931 [navn] => 3T HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-06-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 998509882 [oppstartsdato] => 2012-06-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bombakken 4B"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ellen Kristin Dahl-Pedersen", "Bombakken 4B"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?